فارسی دوم دبستان موضوع دوستان ما

حجم فایل : 441.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع :دوستان ما درس در یک نگاه

 
کشاورز کسی است که گندم می کارد . نانوا کسی است که نان گرم و خوش مزه می پزد . رفتگر کسی است که کوچه ها و خیابان ها را تمیز می کند . بنّا کسی است که خانه های زیبا و راحت می سازد . باغبان کسی است که گل های زیبا را می کارد .
. خوش مزه ای – سحرخیزی – رفتگر – زحمت کش – راحت و زیبایی

خوش رنگی – منظّمی – باغبان پر تلاش – شاد و با نشاط – معلّم مهربان – گل های شاداب

تنور – ماست فروش – خوش حال – غم و غصّه – تنور واژه های مهم بیاموز و بگو
 
آشنایی با کلمه های اشاره به نزدیک و اشاره به دور
این کتاب ، یعنی کتابی که نزدیک است .
آن کتاب یعنی کتابی که دور است .
همین کتاب ، یعنی کتابی که نزدیک است .
همان کتاب ، یعنی کتابی که دور است . حالا تو بگو .

این خانه ، ............................................................
آن خانه ،.............................................................
همین خانه،.................................................................
همان خانه ................................................................... پایان...